Mrtvo Mišljenje (Pantenon Mozgova)

 

 

Instalacija Mrtvo Mišljenje bazirana je na seriji radova „Speculative Spcaces“ a inspirisana tekstom  "Zytoarchitektonik und Revolution - Lenins Gehirn als Raum und Objekt  " i Pantenona Mozgova iz Sovjetske Rusije, koji su zbog pretpostavke o „socijalnom korteksu   u istorji neuronauke često kirtikovani kao kvazi nauka, ali su takodje otvorili prostor za istraživanja u domenu neuroplastičnosti.

Sam rad Mrtvo Mišljenje tematizuje predstavljanje "prirodnog svet", gde je akcenat stavljen na načinu predstavljanja tj displeja pridornih artefakata (kontradikcija), neka vrsta politike displeja. Postavka se sastoji iz bine koja je pregradjena na pola, sa crvenom i zelenom polovinom, tvoreći prostor za expreiment. Jake boje sa jedne strane sugerišu povećanu uzbudjenost,  dok s druge strane smirenost ali i zbog same boje koja se koristi za chroma key sugerišu simulaciju. U jednom delu postavljeni su ljudski mozgovi koji se koriste kao modeli ljudskog mozga u domenu obrazovanja. U drugom delu su 3D printovi modela mozga koji se takodje koriste u obrazovne svrhe, te u zavinsoti od nivo aproksimacije i aspekta koji se stavlja u privi plan predstavljaju „alate“ korisne u edukaciji, ali nikada nisu potpuno istrgnuti iz ideološkog narativa. 

Rad Mrtvo Mišljenje ispituje neroplastičnost mozga, tj kako proživlejno iskustvo utiče na morfologiju i na funkcije mozga,  zatim granice saznanja neuronauke koje se naročito odnose na domem medjuljudskih odnosa, te na fenomene kakva je umetnost. U istorisko umetničkom kontekstu, rad se naslanja na istraživanja Marka Diona, tj njegovu upotrebu naučnih prezentacija za ispitiavnje kako preovladavajuče ideologije i insitiucije utiču na naša razumavanja istorije, znanja i sveta prirode.